بنیان مرصوص

تحلیل دعاهای صحیفه سجادیه

بنیان مرصوص

تحلیل دعاهای صحیفه سجادیه

بنیان مرصوص

کسی را به این وب دعوت نمی کنم
اگه اومدی بدون رزقت بوده که میهمان امام سجاد علیه السلام بشی
البته اگه دوست داشته باشی هر وقت به روز شدیم خبرت می کنم
در مورد لینک هم اگه کسی درخواست کنه در خدمت هستیم
اگر ما رولینک کنید انشاالله برکت وبتونه چون از امام سجاد علیه السلام می گیم و از غربت صحیفه

بایگانی
۱۴
تیر


قسمت پنجم از تحلیل دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه


« او بر هر چیزی (شیء) قدیر است »


مشتاقین به ادامه مطلب سری بزنند


  • محمد جواد ابراهیمی
۱۳
تیر


قسمت چهارم از تحلیل دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه


« مـُـــلک خداوند »


مشتاقین به ادامه مطلب سری بزنند


  • محمد جواد ابراهیمی
۱۲
تیر


قسمت سوم از تحلیل دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه


« فــــرار از خداوند ؟! »


مشتاقین به ادامه مطلب سری بزنند


  • محمد جواد ابراهیمی
۰۲
خرداد

قسمت دوم از تحلیل دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه


«همه چیز تحت تدبیر توست »


مشتاقین به ادامه مطلب سری بزنند


  • محمد جواد ابراهیمی
۲۹
دی

قسمت اول از تحلیل دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه

«همه چیز تحت کنترل توست»

مشتاقین به ادامه مطلب سری بزنند

  • محمد جواد ابراهیمی